Drömmen om ett eget hus

Familjen växer och särskilt när barnen når tonåren, behöver du kanske mer utrymme. Lösningen kan vara ett Attefalls hus, som du hittar hos Sorselestugan. Det finns många olika modeller, både med och utan loft.

Krav för att bygga ett Attefallshus på tomten

Det ska finnas ett bostadshus på tomten och Attefallshuset får max vara 4 meter högt. Storleken på huset har utökats och är i dag 30 kvadratmeter. Du behöver inte bygglov, däremot ett startbesked från kommunens byggnadsnämnd. Det är tillåtet att använda huset som bostad och i så fall behöver du följa Boverkets regler. Du kan också använda huset som gäststuga, förråd eller till exempel som garage. Vill du bygga ditt hus närmre än 4,5 meter från tomtgränser, behöver du dina grannars tillåtelse för att slippa ansöka om bygglov.

Olika husmodeller

Du kan välja mellan olika exteriörer för att matcha det hus som redan finns på tomten, eller välja en annan typ. Det finns ett stort utbud på marknaden. För familjens ungdomar kan det vara skönt med ett hus där man kan umgås med kompisar och med möjlighet att övernatta. Den som väljer ett Attefallshus med loft, får ett hus med många olika användningsområden. Ett litet hus utvändigt, men samtidigt rymligt invändigt.